αρχική Ανακοινώσεις

Συγκέντρωση για διαβούλευση ΣΧΟΟΑΠ

Παρακάτω θα βρείτε την παρουσιάση του ΣΧΟΟΑΠ όπως έγινε στο ξενοδοχείο Stanley στις 16/12/2012 από το Τοπικό Συμβούλιο Μαυρολιθαρίου και τον Σύλλογο Απανταχού Μαυρολιθαριτών, τον χάρτη της παρουσίασης καθώς και τα πρακτικά της συγκέντρωσης.

Παρουσίαση ΣΧΟΟΑΠ, Stanley 16/12/2012

Χάρτης Παρουσίασης

Πρακτικά συγκέντρωσης για τη διαβούλευση του ΣΧΟΟΑΠ, Stanley 16/12/2012