αρχική Ανακοινώσεις

Συγκέντρωση Μαυρολιθαριτών

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY 11.30 π.μ.

To Tοπικό Συμβούλιο Μαυρολιθαρίου και ο Σύλλογος Απανταχου Μαυρολιθαριτών καλούν τους Μαυρολιθαρίτες να παραβρεθούν στην παρουσίαση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ του τέως Δήμου Καλλιέων του Δήμου ΔΕΔΦΩΝ. Πρόκειται για μελέτη που παρουσιάστηκε την 14/11/12 στο Μαυρολιθάρι από τον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ και αφορά το σχεδιασμό της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης του Δήμου Καλλιέων. Περιλαμβάνει τουριστικές, αγροτικές, μεταλλευτικές, ενεργειακές, υδροηλεκτρικές και βιομηχανικές δραστηριότητες με σημαντικές επιπτώσεις σε όλη την περιοχή και στο Μαυρολιθάρι.


Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις, εναλλακτικές προτάσεις που θα αποτελέσουν μέρος της δημοτικής και κοινωνικής διαβούλευσης για την κατάθεση του σχεδίου στα αρμόδια όργανα των Υπουργείων. Εάν απαιτηθεί θα ακολουθήσει και άλλη συγκέντρωση λόγω τόσο της έκτασης, όσο και της πολυπλοκότητας του θέματος. Η δημόσια διαβούλευση λήγει στις 21/1/2013.

Σχετικά με το αντικείμενο ύστερα απο έρευνα του Συλλόγου Α.Μ.:

Ν.2508/ΦΕΚ 124/Α 13-6-97
Ν.2742/99
Ν.6876?4871
ΦΕΚ 1469/2003
ΦΕΚ 1138/Β/2009
ΦΕΚ 2464?Β
ΚΥΑ 11508/18-2-09