αρχική Ανακοινώσεις

Συμβούλιο για τη συζήτηση του ΣΧΟΟΑΠ

Την Τρίτη 20/11 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό συμβούλιο για τη συζήτηση για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που παρουσιάστηκε στο χωριό από το Δήμο Δελφών και αφορά τον καποδιστριακό Δήμο Καλλιέων. Παρουσιάστηκε μελέτη οργάνωσης της περιοχής που αφορούσε τόσο στις ήπιες μορφές ανάπτυξης (γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία χαμηλής όχλησης, ήπιος τουρισμός) αλλά και άλλες δράσεις όπως η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και η παροχή άδειας έναρξης ερευνών για κοιτάσματα βωξίτη στην περιοχή μας καθώς και εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Η μελέτη αποτελεί μια πρόταση-προσχέδιο του Δήμου για την ανάπτυξη και χωροθέτηση της περιοχής η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση για διάστημα δύο μηνών πριν αποφασίσει ο Δήμος για το τελικό ΣΧΟΟΑΠ. Σκοπός του συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί είναι να οργανωθεί η ενημέρωση των συγχωριανών και κατοίκων του τόπου μας καθώς και μια κοινή στάση μας στη διαβούλευση με στόχο την υποβολή προτάσεων που θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμες για τον τόπο μας.