αρχική Ο Σύλλογος

Ιστορικά στοιχεία του Συλλόγου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολιθαριτών, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1939 (20-2-1939) από μια ομάδα νεαρών Μαυρολιθαριτών με το όνομα «Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί Μαυρολιθαριτών». Ξεκίνησε την πορεία του μέσα σε ένα διεθνώς και τοπικώς επιβαρυμένο περιβάλλον (2ος παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή και εμφύλιος) και συνέχισε την πλούσια και πολύτιμη προσφορά του κατά τα μεταπολεμικά χρόνια και μέχρι την Δικτατορία. Την περίοδο της μεταπολίτευσης κατάφερε να σταθεροποιηθεί πλήρως.

Tη δεκαετία του '80 και αφού μετονομάστηκε σε «Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολιθαριτών» (11-4-1980), πέτυχε να εδραιωθεί στη συνείδηση των Μαυρολιθαριτών ως θεσμός που τους εκφράζει και τους ενώνει. Στην πορεία του χρόνου, οι στόχοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές του διευρύνθηκαν περισσότερο.


Σκοπός

Σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό της σύστασης, αλλά και τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής ο Σύλλογος:

• Αποφασίζει σε θέματα που άπτονται του κοινού συμφέροντος

• Εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου με διάφορα έργα

• Συνεισφέρει στη διατήρηση στενού δεσμού και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του 

• Αναπτύσσει την ηθική, πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική άμιλλα των μελών του 

• Προσφέρει τη συνδρομή του σε οποιονδήποτε κατάγεται από το Μαυρολιθάρι 

• Ενημερώνει τακτικά όλα τα μέλη για τις τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα του χωριού

• Προσφέρει στα νεότερα μέλη τη δυνατότητα συμμετοχής τους στα κοινά

• Οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη συνεύρεση και διασκέδαση των μελών του