αρχική Ανακοινώσεις

Παιδική Χαρά

Το Τοπικό Συμβούλιο Μαυρολιθαρίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος διά του Γραμματέως Ι.Ν.Δραγάτση προέβησαν σε ενέργειες για τη μελέτη ασφαλείας και εξωραϊσμού της παιδικής χαράς του χωριού. Οι μελέτες που αφορούν στην ασφαλή κινητικότητα εντός της παιδικής χαράς, τον τάπητα ασφαλείας και σε συμπληρωματικά παιχνίδια, έχουν κόστος 11.478 €.

Τα έξοδα αυτά δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το Δήμο, έστω και κατ’ ελάχιστο ποσό. Εναπόκειται σε όλους τους συγχωριανούς να συνδράμουν στην ανακαίνιση της παιδικής χαράς. Παρόλο το δύσκολο των εποχών, ένα μικρό κομμάτι από το υστέρημα μας μπορούμε να το προσφέρουμε γι’ αυτό το κοινωφελές έργο. Έργο που θα φέρει μόνο χαρά και γέλια παιδικά στο χωριό.

Προσφορά εταιρείας

Συμπληρωματική παρουσίαση