αρχική Ανακοινώσεις

ΣΧΟΟΑΠ (Πρόταση - ΦΑΣΗ Β1)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΤΩΝ

Υμηττού 72 Παγκράτι ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΑΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΦΑΣΗ Β1 (ΠΡΟΤΑΣΗ) 11/13

(παρουσιάστηκε επισήμως από την Αντιδήμαρχο κ. Μαρία Ανδρεοπούλου με εισηγητή τον πολεοδόμο κ. Μπράμπο, παρουσία του Δημάρχου Δελφών κ. Παναγιωτόπουλου και του Αντιδημάρχου κ. Μολιώτη στο Δημαρχείο Μαυρολιθαρίου την 20/9/2014).

Διαβούλευση λήγουσα επισήμως την 30/9/2014.

Δόθηκε παράταση από τον Δήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο μέχρι 31/10/2014.


Η ανάπτυξη πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος με όρους συνέχειας και αειφορίας, χωρίς δηλαδή να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες  και α) το οικονομικό σύστημα πρέπει να ικανοποιεί τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες β) η οικονομική αποδοτικότητα και η βάση παραγωγής πρέπει να αυξάνονται ποσοτικά αλλά και να βελτιώνονται ποιοτικά και γ) από την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα οι εκπομπές στο περιβάλλον (βλαπτικών παραγόντων) δεν πρέπει να υπερβαίνουν την δυναμικότητα των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων το δε χρονοδιάγραμμα των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον πρέπει να είναι σε μία ισόρροπη σχέση με το χρονοδιάγραμμα της ικανότητας για αντίδραση της σχετικής φυσικής διαδικασίας του περιβάλλοντος.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η μελέτη της Β1 φάσης εκπονήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2508/97, ΦΕΚ 124Α/13-6-1997 (Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις) Στη μεθοδολογία της επικαλείται τα σχετιζόμενα με τον παραπάνω νόμο βασικά νομοθετήματα και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα μεταγενέστερα  νομοθετήματα που επακριβέστερα καθορίζουν ουσιαστικές παραμέτρους μίας τέτοιας μελέτης που η τελική της μορφή θα επηρεάσει τη ζωή των Καλλιέων πέραν της εικοσαετίας.

Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τόπου στα οποία θέλει η μελέτη να στηριχτεί για τις προτάσεις της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθόσον το πλείστον της εδαφικής εκτάσης του Δήμου Καλλιέων καλύπτεται από δάσος.(διορθωμένος χαρτης της μελέτης) Αποτέλεσμα η κατεύθυνση της ανάπτυξης που προτείνεται να αφορά σε ένα εικονικό χώρο (ένα Δήμο Καλλιέων που δεν υπάρχει) και οι στόχοι χάνονται ή κατευθύνονται σε άλλες ατραπούς.

Στοιχεία θετικά στο εισαγωγικό σημείωμα της μελέτης υπάρχουν όπως και σε επί μέρους τμήματα, η κατεύθυνση ανάπτυξης σύμφωνα με τις οδηγίες του ν.2506/97 είναι οφθαλμοφανώς διαφορετική.

Θα παρουσιάσουμε σε τρία μέρη την άποψη, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις επί της παρουσιασθείσης μελέτης.

 

ΜΕΡΟΣ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΣΕΛΙΔΑ 9 …σε ένα σύγχρονο πρωτογενή τομέα μεταποίησης αγροτικών προιόντων…. Με δυνατότητες αναδιάρθρωσης της γεωργίας….

Η ανάπτυξη της γεωργίας δεν υφίσταται στους Καλλιείς , παρά μόνο σε πολύ μικρούς θύλακες, καθόσον η παλαιόθεν καλλιεργούμενη περιοχή είναι ΔΑΣΟΣ, τι είδους  πρωτογενής και μεταποιητική δραστηριότητα θα υπάρξει;!

ΣΕΛΙΔΑ 10 …οι ελλειψεις στο οδικό δίκτυο είναι η κυριότερη παράμετρος που επιδρά αρνητικά στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. ( Η υπογράμμιση των μελετητών) Οσοι γνωρίζουν την περιοχή το οδικό δίκτυο είναι χωρίς προβλήματα άνετης προσβασιμότητας. Η υπανάπτυξη του ορεινού μας τουρισμού οφείλεται στην μη ανάδειξη των φυσικών καλλονών του τόπου μας και την μη εκμετάλλευσή τους.

ΣΕΛΙΔΑ 11…Οι τάσεις ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων εμπορίου, βιοτεχνίας, αποθηκών και λοιπών λειτουργιών αστικής εξυπηρέτησης… στην οδική σύνδεση Μαυρολιθαρίου  - Πανουργιά…

Δηλαδή θα κάνουν οικόπεδα το δάσος για να γίνουν αποθήκες και ότιδήποτε  βιοτεχνικό; (. Πως πραγματοποιούνται αυτά;

ΣΕΛΙΔΑ 14 ολοκληρωμένη παραγωγική ανάπτυξη του Δήμου…. Με εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα…., ανάπτυξη βιομηχανίας – βιοτεχνίας… στροφή προς τις τριτογενείς δραστηριότητες.

Το τρίτο συνάδει με την πραγματικότητα ,τριτογενείς δραστηριότητες. Από τον πρωτογενή τομέα μόνο η κτηνοτροφία έχει δυνατότητες. Βιομηχανία βιοτεχνία στην περιοχή μας στο νομό  Φωκίδας στο ΦΕΚ 151/13-4-2009 για το χωροταξικό της βιομηχανίας δεν προβλέπεται (πολιτική τύπου 10). Το αγνοεί το συγκεκριμμένο εδάφιο του νόμου η πρόταση παρόλο που έχει υποδειχθεί μαζί με άλλους νόμους που αφορούν την περιοχή μας ειδικότερα και τους ορεινούς όγκους γενικότερα. Ακόμη ο δευτερογενής τομέας ήδη εμφανίζει τάσεις ανοδικές με διορθώσεις και ανακατασκευές οικιών και απασχόληση δυναμικού (στο σχέδιο, γενικώς, απαξιώνεται ο δευτερογενής τομέας, αλλόκοτο…)

ΣΕΛΙΔΑ 18 …στηρίζεται στην ολοκλήρωση των υποδομών όλων των οικισμών, στην ανάπτυξη του ορεινού-χιονοδρομικού τουρισμού μέσα στην πρώτη πενταετία (έως το 2014) και τη μεταστροφή της αγροτικής παραγωγής…

Το παρόν σχέδιο του 11/2013 δεν γνωρίζει ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν έχει γίνει; Σε τι στηρίζεται;

ΣΕΛΙΔΑ 24 Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό.

Κατά τους μελετητές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του γιατί είναι σε αναθεώρηση. ΟΜΩΣ:

Στις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ 1469/2003. Β3.4 κατεύθυνση τουριστικών επενδύσεων στη Φωκίδα και Ευρυτανία. Β6.2 Αυξητική μεταβολή της παραγωγικότητας στο ν. ΦωκίδαςΔ1.2 Έμφαση στους διαπεριφερειακής εμβέλειας χώρους πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που εντάσσονται σε υλικά και άυλα δίκτυα (Δελφοί και Δελφικό τοπίο, περιοχές Natura2000 )Δ2 Ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών επενδύσεων προς τον επιλεκτικό τουρισμό, σχεδιασμό δράσεων αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού , ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού με στόχο την ταυτοτική αναγνώριση Δ 3.3 Οι ορεινοί όγκοι της περιφέρειας αποτελούν σημαντικό χώρο αγροτο-δασικών δραστηριοτήτων και πολιτικών ορεινών όγκωνΔ3.4 Διαχείριση τοπίων και βιοποικιλότητας. Υπάρχουν περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας εντός του δικτύου Natura: όρη Βαρδούσια, Εθνικός δρυμός Οίτης  . Γκιώνα και Μόρνος σε αντίθεση με εξορυκτικές δραστηριότητες. Δυνατότητες περιορισμού χρήσης: μείωση της ρύπανσης, ζώνες προστασίας, συγκεκριμένοι τρόποι παραγωγικής δραστηριότηταςΔ3.7 Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων. Δ.3.7.1 Ευρύτερη περιοχή τεχνητής λίμνης Μόρνου – ορεινής Φωκίδας: Αναπτυξιακή αξιοποίηση της λίμνης με ανάπτυξη τουριστικών υποδομών αναψυχής ευρείας κλίμακας συνδεδεμένη με τους πόρους της ευρύτερης ορεινής περιοχής.Να αποφεύγεται η διάσπαση της ενότητας των δασών. Να καθορίζονται ζώνες τουριστικής ανάπτυξης Να προστατεύεται η γεωργική γη από τη δόμηση

ΣΕΛΙΔΑ 24 ΑΠΕ . με τον νόμο 4269/2014 μπορούν να χωροθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δελφών που ήδη υπάρχουν. (Δεσφίνα, Γαλαξείδι και αλλού)

ΣΕΛΙΔΑ 27. Η γενική κατεύθυνση της πολιτικής στις περιοχές αυτές είναι η στήριξη της ήπιας και σταδιακής προσαρμογής τους και η αποφυγή παρεμβάσεων που μπορεί να πυροδοτήσουν φαινόμενα γρήγορης αποβιομηχάνισης και αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας…

ΣΕ τι να γίνει αποβιομηχάνιση στα δάση και στα ρουμάνια και ποια αγορά εργασίας  θα αποσταθεροποιηθεί; (γνωρίζει η μελέτη για ποια περιοχή κάνει τη μελέτη;)

ΣΕΛΙΔΑ 34. Οι οικισμοί προσδιορίζονται ως ορεινοί οικισμοί

Από ποιόν προσδιορίζονται ως τέτοιοι και δεν αναφέρονται ως παραδοσιακοί που είναι στην πραγματικότητα;

ΣΕΛΙΔΑ 47. Ζώνη γεωργικής γης και ανάπτυξη αγροτουρισμού.

Το 90% της ζώνης είναι ΔΑΣΟΣ. Μεγάλο τμήμα της – ζηρέλια, γκβή, τσουκα- μετά την ανακάλυψη του αυτοκρατορικού τάφου στα μέσα του 2013, πρέπει να χωροθετηθεί ως αρχαιολογικός χώρος γιατί θα γίνει αναγκαστικά , αφού αυτός ο τάφος αποτελεί συνέχεια των τάφων που υπάρχουν στου Γκβή. Τα 170 στρέμματα του αναδασμού της Στρώμης δεν δικαιολογούν την υπόλοιπη δασώδη περιοχή ως γεωργική.

ΣΕΛΙΔΑ 62, 63. Μονοπάτια

Περιγράφονται θέσεις επ αυτών ,αλλά η ήπια τουριστική ανάπτυξη χωρίς μονοπάτια με στοχευμένες διαδρομές για τους περιηγητές χάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό όπλο.

 

ΧΑΡΤΕΣ

Η καταγραφή μονοπατιών δηλώνεται ως αγροτικοί δρόμοι, αναφέρονται δρόμοι που δεν υπάρχουν Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δρόμος στην Γκιώνα , από την θέση Κέδρος-Βαθιά Λάκα-Διάσελο Πυραμίδας-Λάκα Καρβούνι.

Τα όρια των οικισμών είναι λάθος. Το δάσος του Μαυρολιθαριού, η Καταβόθρα, τα λιβάδια φαίνονται στους χάρτες να ανήκουν στη περιοχή του τοπικού διαμερίσματος της Καστριώτισσας.

Εγείρεται το ερώτημα: Ποία είναι η πηγή των χαρτών της μελέτης;Γιατί δεν αναφέρεται στη μελέτη η πηγή ή οι πηγές των χαρτών;

Το αυτό ερώτημα ανακύπτει και από την παρουσίαση χάρτη όπου εμφαίνονται οι μεταλλευτικές αδειοδοτήσεις.

Αντιληπτό πρέπει να είναι τι συνεπάγονται  λάθος συνοριακές γραμμές και χάρτες που προέρχονται από ανεπίσημες; Πηγές.

 

ΜΕΡΟΣ 2. ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΣΤΩΤΕΣ ΝΟΜΟΙ:

Οι νόμοι που σχετίζονται με τα Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων είναι:

ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207Α) άρθρο 2 και 6, του ν. 2608/97 άρθρο 1, των νόμων 1515/85 (ΦΕΚ 18 Α), ν. 1561/85 (ΦΕΚ 148 Α), ΦΕΚ 1469/ 9-10-03 (Περιφερειακό σχέδιο για τη Στερεά Ελλάδα, Δ.3.7.1), ΦΕΚ 128/ 3-7-2008 (Γενικό πλαίσιο σχεδιασμού, σελ 2256,2259,2258), ΦΕΚ 1138 β/2009 (ειδικό σχέδιο για τον τουρισμό άρθρα 2,5,6), ΦΕΚ 151/13-4-2009 (ειδικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, σελ 1699,1703,1715, 1734,1748), ΦΕΚ 209/21-9-11, ν.4014 (περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρθρο 10, σελ 6220,6221), ΦΕΚ 24/13-2-12, ν.4042 (ποινική προστασία του περιβάλλοντος άρθρο 63) για την ανάδειξη των προτερημάτων του και την ευμάρεια των κατοίκων του.

Στην εισαγωγή ο ν. 2508/97 στο άρθρο 1 (όπως και οι ν. 1515 και 1561/85) ορίζει ότι η οικιστική οργάνωση κι ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να είναι σύμφωνή με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Το σχέδιο εν πρώτοις προσπαθεί να οριοθετήσει όλη την περιοχή του δήμου, ενώ ο ίδιος νόμος 2508/97 δεν το θεωρεί υποχρεωτικό όπως γράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 «με το γενικό πλαίσιο σχεδιασμού καθορίζονται α) περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν  β) περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος ή και περιορισμός της αστικής εξάπλωσης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών που καθορίστηκαν ως ζώνες οικιστικού ελέγχου,(ΠΕΠΔ) γ) τα ήδη εγκεκριμένα πλαίσια σχεδιασμού, δ) όλες οι πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση περιοχές». ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΣΤΟΧΟΥ.

Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ν.2742/99 ‘περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης’. Άρθρο 2. στ. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη ανάδειξη και προστασία των νησιών, των ορεινών και των παραμεθόριων περιοχών, ιδιαίτερα η ενίσχυση του δημογραφικού και πληθυσμιακού ισοζυγίου, η διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων τους  και της παραγωγικής πολυμορφίας τους, η βελτίωση της πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές καθώς και η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων. ζ. Η συστηματική προστασία αποκατάσταση διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών οικισμών τοπίων που διαθέτουν στοιχεία φυσικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  η. η συντήρηση αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών και των αγροτικών εκτάσεων. Θ. η ορθολογική αξιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Άρθρο 6. η διατήρηση και ανάπτυξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, της ενιαίας διαχείρισης των φυσικών πόρων καθώς και τη διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της εθνικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο ΦΕΚ 128/2008 ‘γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης’ κατευθύνσεις ορεινών όγκων-1)προβλέπονται οι εξής διακριτές ενότητες παρεμβάσεων οι οποίες φιλοδοξούν ν αποτελέσουν ένα πολύ- λειτουργικό τρόπο ανάπτυξης τουριστική ανάπτυξη, διατήρηση γεωκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη οικολογικής και κοινωνικής σημασίας των δασών, δημιουργία διατήρηση μικρής βιοτεχνίας 2) διαφύλαξη της πλούσιας βιοποικιλότητας και των τοπίων που αποτελούν βασικά στοιχεία έλξης και επομένως συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών καθώς και της αρμονίας του  ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον που αποτελεί προϋπόθεση ποιότητας ζωής. σελ 2258 : οι ορεινές περιοχές, όπου η συνέχιση της λειτουργίας οικογενειακών, γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει σημαντική συμβολή στη διατήρηση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της υπαίθρου,  σελ 2285: διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα με τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και την προϋπόθεση λειτουργίας γειτονικών δραστηριοτήτων.

Στο ΦΕΚ 151/2009 ‘ ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής’ σελ 1715: σε περιοχές με χαμηλή συμμετοχή στην απασχόληση στη βιομηχανία και χαμηλό ποσοστό πιθανής απώλειας  θέσεων εργασίας σε αυτή δεν προσδιορίζεται πολιτική απασχόλησης ως προς την βιομηχανία και σελ 1699: στον ορεινό όγκο πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση ενός ιστού βιομηχανικών μονάδων, που αξιοποιούν τοπικούς πόρους στο πλαίσιο μιάς πολιτικής πολύ- απασχόλησης, απαιτεί όμως οριζόντια μέτρα για την αποφυγή αλλοιώσεων του τοπίου, συγκρούσεων με άλλες χρήσεις όπως ο τουρισμός, αρνητικών επιπτώσεων στους παραδοσιακούς οικισμούς και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος..

ΦΕΚ 209/2011, ν.4014. Άρθρο 10

Στις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας

ΦΕΚ 1469/2003. Β3.4 κατεύθυνση τουριστικών επενδύσεων στη Φωκίδα και Ευρυτανία. Β6.2 Αυξητική μεταβολή της παραγωγικότητας στο ν. Φωκίδας

Δ1.2 Έμφαση στους διαπεριφερειακής εμβέλειας χώρους πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που εντάσσονται σε υλικά και άυλα δίκτυα (Δελφοί και Δελφικό τοπίο, περιοχές Natura2000 )

Δ2 Ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών επενδύσεων προς τον επιλεκτικό τουρισμό, σχεδιασμό δράσεων αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού , ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού με στόχο την ταυτοτική αναγνώριση

Δ 3.3 Οι ορεινοί όγκοι της περιφέρειας αποτελούν σημαντικό χώρο αγροτο-δασικών δραστηριοτήτων και πολιτικών ορεινών όγκων

Δ3.4 Διαχείριση τοπίων και βιοποικιλότητας. Υπάρχουν περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας εντός του δικτύου Natura: όρη Βαρδούσια, Εθνικός δρυμός Οίτης  . Γκιώνα και Μόρνος σε αντίθεση με εξορυκτικές δραστηριότητες. Δυνατότητες περιορισμού χρήσης: μείωση της ρύπανσης, ζώνες προστασίας, συγκεκριμένοι τρόποι παραγωγικής δραστηριότητας

Δ3.7 Περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων. Δ.3.7.1 Ευρύτερη περιοχή τεχνητής λίμνης Μόρνου – ορεινής Φωκίδας: Αναπτυξιακή αξιοποίηση της λίμνης με ανάπτυξη τουριστικών υποδομών αναψυχής ευρείας κλίμακας συνδεδεμένη με τους πόρους της ευρύτερης ορεινής περιοχής.

Να αποφεύγεται η διάσπαση της ενότητας των δασών.

Να καθορίζονται ζώνες τουριστικής ανάπτυξης

Να προστατεύεται η γεωργική γη από τη δόμηση

Η επέκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας (δραστηριότητα που δεν υπάρχει ούτε ερευνητικά ούτε πρακτικά) σε περιοχές τουρισμού, αγροτικές , δασικές, και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, είναι δυνατή έπειτα από συνεκτίμηση κοινωνικών , οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων

Η χρήση αιολικών εγκαταστάσεων σε περιοχές με τουριστική κατεύθυνση πρέπει να γίνεται σε αιολικά πάρκα.

Αιολική ενέργεια (ΥΠΕΧΩΔΕ 2008) Η περιοχή μας υπάγεται σε περιοχές αιολικής προτεραιότητας ( Ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού , αυξημένη ζήτηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών

Αποκλείεται η χωροθέτηση μονάδων σε αρχαιολογικούς χώρους προστατευόμενα φυσικά τοπία κλπ

ΦΕΚ 85 Α/2010: Για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ λαμβάνονται υπ όψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά , πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ

Ηλιακή Ενέργεια: Για την χωροθέτηση περιοχών φωτοβολταϊκών  απαιτούνται άγονες γυμνές περιοχές σε χαμηλό υψόμετρο κατά προτίμηση αθέατες.

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Κατά την εγκατάστασή τους δεν επιτρέπεται να γίνονται έργα οδοποιίας ή κατασκευή των οποίων απαιτεί ουσιώδη μεταβολή στην παραποτάμια βλάστηση και σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ή συνεπάγεται επίχωση της κοίτης του ρέματος ή ενδέχεται να προκαλέσει κατολισθήσεις, διαβρώσεις και ασταθείς εδαφικές

 

Στο ΦΕΚ 151 (βιομηχανία) Νομός Φωκίδας: Πολιτική τύπου 10 (Ήπια πολιτική για τη διατήρηση ενός βασικού βιομηχανικού ιστού για την κάλυψη βασικών αναγκών, χωρίς τεχνητή υποστήριξη της βιομηχανίας

Οποιαδήποτε ενέργεια δόμησης ή βιομηχανικής ανάπτυξης, ακόμη και μεταλλείο-εξόρυξης απαιτεί περιβαλλοντική άδεια σύμφωνα με το νόμο 4014 άρθρο10 (στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές  Natura ή έργων εκτός αυτής που μπορούν να την επηρεάσουν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση που διενεργείται με βάση τα ανάλογα προεδρικά διατάγματα , ενώ έργα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων που χωροθετούνται εξαιρούνται από το παραπάνω

 

ΜΕΡΟΣ 3.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑναλΥσεις για τους ορεινοΥς Ογκους του Ν. ΦωκΙδας

Η ορεινή Φωκίδα είναι νομός που κερδίζει σε πληθυσμό και οικιστική ανάπτυξη, δεν εξαρτάται από τον πρωτογενή τομέα, και η σχέση αυτή αποδίδεται σε καθαρά εξω-οικονομικά αίτια που σχετίζονται με το νόστο επιστροφής στη φύση και τον τόπο καταγωγής, τις αυξημένες τάσεις τουρισμού, το αυξημένο ενδιαφέρον για την ορεινή περιήγηση κλπ.

Η ορεινή Φωκίδα ανήκει σε κείνη την ορεινή ενότητα που οι δράσεις και τα έργα στο πλαίσιο της χωροταξικής ανάπτυξης πρέπει να αφορούν: προστασία, ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη του τουρισμού, ανάπτυξη παραδοσιακής παραγωγής, ανάπτυξη πρώτης και δεύτερης κατοικίας .(Γραφείο 12 ΕΠΕ) [Μελέτη των Ζαμπέλη και Γιαλύρη]

Για την ορεινή Φωκίδα οι Γολίδης,Καλογήρου,Δημοπούλου προτείνουν δράσεις που θα αφορούν την αντιμετώπιση της δημογραφικής αποψίλωσης με την ενίσχυση δομών και υπηρεσιών με στόχο τρόπους αύξησης της απασχόλησης, ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υπαρχουσών παραγωγικών χώρων και στήριξη των δραστηριοτήτων της ενδοχώρας, διαφύλαξη των τοπίων των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, καθώς και προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων ως αναπτυξιακών πόρων, διευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδομές, επικοινωνία και γνώση, ενίσχυση των δυναμικών ορεινών οικισμών που λειτουργούν ως κόμβοι για την προώθηση των παραπάνω.

Μεταλλευτική δραστηριότητα

 Η μέχρι τώρα δραστηριότητα άφησε τη Γκιώνα με την εικόνα που παρατηρεί κανείς στη διαδρομή 51-Καλοσκοπή, -έγινε κατά 35% σε περιοχές Natura σε σκοτεινές εποχές. Οι σημερινοί νόμοι υποστηρίζουν το περιβάλλον και το προστατεύουν από δραστηριότητες που μπορούν να το βλάψουν π.χ. μεταλλευτική δραστηριότητα. Η αίτηση για μεταλλευτική δραστηριότητα στο Δήμο Καλλιέων δεν λαμβάνει υπ όψη της ότι βρίσκεται δίπλα σε περιοχές Natura, σε δασικές περιοχές, στην ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και βιοποικιλότητας περιοχές της Γκιώνας, δίπλα στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, ότι η εξόρυξη , καθιστά επικίνδυνη την εδαφική ακεραιότητα του οικισμού της Ιστορικής Στρώμης με τη σπηλιά της Εθνικής Αντίστασης, θα αλλοιώσει το τοπίο στην ιστορική περιοχή της Αρβανιτόραχης, και του Πανουργιά. Δεν υπάρχουν υδρολογικές μελέτες για τις επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα από εξορυκτική δραστηριότητα στη περιοχή ΠΕΠΔ ΙV. Τα πιθανά οφέλη της εξόρυξης είναι μηδαμινά σε σχέση με τη βλάβη που μπορεί να επιφέρει.

Οι οριστικές παραχωρήσεις μεταλλείων είναι καταχωρημένες στις εφημερίδες της Κυβερνήσεως με δύο Βασιλικά διατάγματα 1)858/21-12-1962/ΦΕΚ 215(Βασιλεύς Παύλος Β) 2)499/27-8-1964/ΦΕΚ143(Βασιλεύς Κωνσταντίνος) και ένα Προεδρικό διάταγμα 903/22-12-1975/ΦΕΚ287 (Κωνσταντίνος Τσάτσος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Γεώργιος Ράλλης, Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως). Σε αυτά τα διατάγματα στηρίζεται ο χάρτης οριστικών μεταλλευτικών παραχωρήσεων που πρόσθεσε το μελετητικό γραφείο στη προηγούμενη μελέτη πρόταση του Νοεμβρίου 2012. Οι μεταλλευτικές εργασίες διέπονται από το νόμο διάταγμα 210/1973 (ΦΕΚ Α 295/24-10-1973) περί μεταλλευτικού κώδικος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί προς την περίοδο της έρευνας ορίζει το άρθρο 34 παρ 2 του κώδικος, όπως έχει τροποποιηθεί από το 3 του νόμου 274/1976 ότι «η απόφαση (εννοεί του Νομάρχη) η παρέχουσα ή τροποποιούσα την άδεια μεταλλευτικών ερευνών ισχύει επί 3 (ολογράφως τρία) έτη αφού αυτή έχει δημοσιευθεί». Προκύπτει όθεν οι ερευνητικές περίοδοι αυτών των παρελθουσών παραχωρήσεων έχουν λήξει και συνεπώς οι επικαλούμενες συμβάσεις που αναφέρονται και αποτυπώνονται στον χάρτη των μελετητών, δεν έχουν πλέον ισχύ(οριστική παραχώρηση άρθρο 44 κεφάλαιο τρίτο του νόμου-διατάγματος 210/1973).

 

           Δασικό χωριό ΠΕΠΔ Ι

Η περιοχή δεν χρειάζεται Δασικό χωριό. Υπάρχουν ήδη πολλοί ντόπιοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαμονής, κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Αυτοί θέλουν υποστήριξη και μόνο.

Δεν φτιάχνεις ένα χωριό πάνω από το ήδη υπάρχον, ανταγωνιστικό καθόλα σε αυτούς που τόσα χρόνια παλεύουν για να κρατήσουν τα χωριά ζωντανά. Σαν κάποιος να θέλει να τιμωρήσει τους ξενοδόχους του Αθανασίου Διάκου.

Πιστεύουμε όμως πως κάτι τέτοιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει καθότι τον περισσότερο χρόνο δεν θα υπάρχει πρόσβαση λόγω του χειμώνα. Επίσης πρέπει να γίνει ο δρόμος από Αθανάσιο Διάκο με άσφαλτο – τεράστιο κόστος-καθώς και τα έξοδα ηλεκτροδότησης ,εκχιονισμού θέρμανσης και συντήρησης είναι απαγορευτικά.

Το καλοκαίρι τα λιβάδια δεν προσφέρονται για δραστηριότητες λόγω ζέστης Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τα απόβλητα.

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα περισσότερα δασικά χωριά που κατασκευάσθηκαν στην Ελλάδα έχουν κλείσει ή ρημάξει. (π.χ. Καψίτσα).

 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΠΕΠΔ ΙΙΙ

 Με την καταστροφή της βιοποικιλότητας που προκαλούν, την παρουσία τους κοντά σε δασικές περιοχές, παρά τον Εθνικό Δρυμό Οίτης, πλησίον περιοχών Natura, γειτνιάζουσες με αρχαιολογικό χώρο, και ληφθέντος υπ όψιν πως η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμων παρατηρείται στη Γκιώνα, ακόμη πως άλλες περιοχές στο ν. Φωκίδας επιθυμούν εγκατάσταση ΑΠΕ ,η δε περιοχή του Δήμου Καλλιέων πρέπει να έχει άλλες προτεραιότητες, να μην εγκατασταθούν ΑΠΕ στο Δήμο Καλλιέων (ν.3028/2002 άρθρο 50, ν. 1892/91, ν1650/86 άρθρα 19,21, αποφ.2006/613). Ηδη οι ΑΠΕ στη χώρα έχουν καλύψει την απαιτούμενη ισχύ σε ενέργεια. Αναφέρθηκε πως μπορούν να εγκατασταθούν ΑΠΕ σε περιοχές του Δήμου που τις επιθυμούν (Δεσφίνα, Γαλαξείδι)Νόμος 4269/14.

 

Εγκατάσταση βιοτεχνιών, βιομηχανιών: Η περιοχή δεν είχε τέτοιου είδους ανάπτυξη και σύμφωνα με το νόμο για τη βιομηχανία στη Φωκίδα περιοχές σαν τις δικές μας δεν χρειάζονται τεχνητή υποστήριξη της βιομηχανίας (τύπου 10) Εξάλλου οι προτεινόμενες για βιομηχανική ανάπτυξη περιοχές είναι δάσος!

Υδροηλεκτρικά έργα

Η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα έργα που προτείνει σε αυτό τον τομέα αφορούν παραποτάμους του Μόρνου και η επίπτωσή τους στη βιοποικιλότητα της περιοχής , πλην της μείωσης της ροής προς τον Μόρνο θα καταστρέψει τον όλο περιβάλλοντα χώρο, με την παντελή έλλειψη νερού που θα δημιουργηθεί.

 

            ΠΕΠΔ ΙV

            Δεν υφίσταται τμήμα στον Δήμο Καλλιέων με τα περιγραφόμενα για την παραπάνω περιοχή χαρακτηριστικά (βλέπε διορθωμένο χάρτη). Υπάρχουν μικροί θύλακοι, όπου υφίσταται πιθανότητα καλλιεργειών, σε όλο το Δήμο και αυτές οι νησίδες να διατηρηθούν ως έχουν, χωρίς κατεύθυνση σε άλλες χρήσεις

 

            ΠΕΠΔ VI

            Εκτός της περιοχής Μάρμαρα, πλέον η περιοχή Ζηρέλια Γκβή Τσούκα και πέριξ αυτών με διαπιστωμένα ευρήματα των μακεδονικών και αυτοκρατορικών χρόνων ανήκει ήδη στους αρχαιολογικούς χώρους και σύντομα θα επισημοποιηθεί. Η περιοχή εισχωρεί στην περιοχή ΠΕΠΔ V.

 

            ΠΕΠΔ V

            Η κτηνοτροφία είναι η κύρια ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής και υπάρχουν ανά κοινότητα χώροι σταυλισμού. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο μεγάλοι χώροι, ένας στην ευρύτερη περιοχή Μαυρολιθαρίου και ένας στην ευρύτερη περιοχή Διάκου Μουσουνίτσας, έτσι που η διευκόλυνση των κτηνοτρόφων να βελτιώνει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα οι κατά κοινότητα μικροί κτηνοτροφικοί θύλακοι πρέπει να διατηρηθούν. Ο επιλεγμένος ένας χώρος από την μελέτη –πρόταση δεν αρκει και αυτός πρέπει να μετατοπιστεί δυτικώτερα ή αλλού λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων στη κοντινή περιοχή.

 

Η περιοχή του τ. Δήμου Καλλιέων στο σύνολό της είναι φυσικό και ιστορικό μνημείο. Πανευρωπαϊκά είναι αναγνωρισμένες οι περιοχές Natura που ήδη θα έπρεπε να  έχουν επεκταθεί καθώς οι δασικές εκτάσεις αυξάνονται. Η βιοποικιλότητα στη Γκιώνα, στην Οίτη, στα Βαρδούσια καθώς και η επανεμφάνιση άγριας πανίδας καθιστούν ακόμη πιο αξιόλογη την περιοχή μας.

Η ιστορική συνέχεια από την μυθολογία (ιερό του Ηρακλή), στην προϊστορία (τείχη της Καστριώτισσας) στην Ιστορία (ευρήματα στο Μαυρολιθάρι και στα ζηρέλια),στο Βυζάντιο (εκκλησία στη Πυρά) στην Επανάσταση του 21 (Πανουργιά με τους καπεταναίους της, Διάκος με τον Αη Γιώργη της Ρωμιοσύνης) Εθνική Αντίσταση (Στρώμη, Μαυρολιθάρι) είναι πόλος έλξης για το τόπο μας.

          Η περιοχή διατηρήθηκε στη φυσικότητα της διότι οι κάτοικοί της φρόντισαν διά των ετών γι αυτό. Η ταυτοτική μας αναγνώριση μέσα από την διατήρηση, ενίσχυση, προώθηση των παραδοσιακών τρόπων διαβίωσης και παραγωγής, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων που θα καταλήξουν στην περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού και την προώθηση περιηγητικής ανάπτυξης.

          Δημιουργία στους οικισμούς ινστιτούτων γεωπονίας, δασοπονίας, τουρισμού που θα βοηθήσουν νέους επενδυτές να εγκατασταθούν και να αναπτύξουν δραστηριότητες ανάλογες των δυνατοτήτων του τόπου.

Με τη διόρθωση των τοπογραφικών των χαρτών ,διαφύλαξη των θυλάκων αγρό- κτηνοτροφικής παραγωγής και εκμετάλλευσης με σκοπό την ανάδειξη παραδοσιακών γαίο-κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.

Στις δασικές εκτάσεις χάραξη μονοπατιών περιήγησης και ποδηλάτου του βουνού, ανάπτυξη της ιπποφορβίας και της ιππασίας. Ήπια ορειβατικά μονοπάτια και σταθμοί παρατήρησης στην Οίτη, οργανωμένη αναρρίχηση στη Γκιώνα και τα Βαρδούσια με τους ανάλογους σταθμούς αναψυχής και υποστήριξης. Περιγράφονται θέσεις επ αυτών ,αλλά η ήπια τουριστική ανάπτυξη χωρίς μονοπάτια με στοχευμένες διαδρομές για τους περιηγητές χάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό όπλο. Τέτοια θα ήταν: μονοπάτι της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου.,  Αθανάσιος Διάκος – κορυφή Βαρδουσιών (Κόρακας 2.495 μ)., Στρώμη-Κέδρος-Βαθιά Λάκα-κορυφή Γκιώνας (Πυραμίδα 2.510 μ)., Πυρά-Ναός του Ηρακλή-κορυφή Οίτης (Πύργος 2.152μ)., Αθανάσιος Διάκος έως γέφυρα Νταούτι  (διαδρομή δίπλα στο ποτάμι)., Να ενωθούν όλα τα χωριά με μονοπάτια.Να συντηρηθεί το Διεθνές μονοπάτι Ε4 στο τμήμα που είναι μέσα στα όρια του Δ.Δ. Καλλιέων.Ενδεικτικός χάρτης των μονοπατιών της περιοχής του Δήμου Καλλιέων συμβατος με το Google Maps και GoogleEarth είναι ο χάρτης Τορο 50: Γκιώνα Οίτη Βαρδούσια (2.3 CentralGreece) ANAVASI εκδόσεις

Παραποτάμιες δραστηριότητες κυρίως στην περιοχή της Στρώμης, όπου εδικός σχεδιασμός να αφορά τους πολυεπίπεδους καταρράκτες και τις εξαιρετικής ομορφιάς «βάθρες», όπως και την αξιοποίηση της διαδρομής καταρράκτες γεφύρι της Στρώμης.

Στον Πανουργιά να δημιουργηθεί φορέας της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου που αφορούν στον Δήμο Καλλιέων.

Η Πυρά να αποτελέσει το κέντρο της περιηγητικής και αρχαιολογικής πορείας προς τον ναό του Ηρακλέους και της γύρω περιοχής με τις ανάλογες υποδομές.

          Συνετή και βαθμιαία ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα με στόχο την πρότυπη περιήγηση και αναψυχή με έμφαση στην πολιτιστική και παραδοσιακή εξέλιξη της περιοχής

          Η επέκταση των οικισμών να βασίζεται σε παραδοσιακές δομές, ενώ όλοι οι οικισμοί του Δήμου Καλλιέων να ανακηρυχθούν παραδοσιακοί.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ,   ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

  1. 1.Συμπλήρωση του οδικού δικτύου, αποκατάσταση επικοινωνίας με τους αρχαιολογικούς χώρους και τους χώρους δεδομένης κτηνοτροφικής δραστηριότητας (σταυλισμένη κτηνοτροφία)
  2. 2.Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για τις περιοχές που διαφυλάσσονται ως ανήκουσες στη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά με εένταξη σε αυτό το σχέδιο των περιηγητικών μονοπατιών με ειδικές προδιαγραφές αναψυχής και γνώσης.
  3. 3.Καθορισμοί βοσκοτόπων με δυνατότητες αυξημένης χορτοβοσκής και βιολογική ανάπτυξη ζωοτροφών.
  4. 4.Κατεύθυνση της οιασδήποτε στον ελάχιστο υπάρχοντα χώρο γεωργικής παραγωγής προς οπωροκηπευτικές καλλιέργειες κυρίως και σε αυτό το επίπεδο δημιουργία οικογενειακών μονάδων διαχείρισης προιόντων.
  5. 5.Κατεύθυνση του τριτογενή τομέα σε  αρχαιολογικούς, φυσιολατρικούς, παραδοσιακούς, χειμερινούς στόχους με σκοπό την ολοκληρωτική εκμετάλλευση της δίκην δακτυλίου χωροταξία των οικισμών.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Δημήτριος Π Μανδρέκας

Επ. Κσθηγητής Χειρουργικής

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ